PERFORMANS smo komunikacijsko podjetje mlajše generacije izkušenih posameznikov, ki bomo skozi sodelovanje s podjetji in organizacijami ter razvoja, promocije in zaščite ugleda teh svojih partnerjev ključno zaznamovali slovensko medijsko krajino prihodnosti.

Naša glavna cilja sta prepoznavnost blagovne znamke in upravljanje ugleda organizacije. Naše delo je zasnovano tako, da pomaga graditi zaupanje in verodostojnost. Pomagamo povečati ozaveščenost o vaši organizaciji ter ji dajemo možnost, da opredeli, nadzoruje in razširja svoje sporočilo širom palete komunikacijskih kanalov.

Naši zavezi sta integriteta in transparentnost. 

PERFORMANS smo komunikacijsko podjetje mlajše generacije izkušenih posameznikov, ki bomo skozi sodelovanje s podjetji in organizacijami ter razvoja, promocije in zaščite ugleda teh svojih partnerjev ključno zaznamovali slovensko medijsko krajino prihodnosti.

Naša glavna cilja sta prepoznavnost blagovne znamke in upravljanje ugleda organizacije. Naše delo je zasnovano tako, da pomaga graditi zaupanje in verodostojnost. Pomagamo povečati ozaveščenost o vaši organizaciji ter ji dajemo možnost, da opredeli, nadzoruje in razširja svoje sporočilo širom palete komunikacijskih kanalov.

Naši zavezi sta integriteta in transparentnost. 

Jakob Vrhovec

#dínar 💸

Martin Nahtigal

#marsikaj🐐🥛

Rok Rakun

#click 📷

Matevž Hribernik

#101010 🐛

👇

Ustvarjajmo skupaj!

Strateško komuniciranje
in krizno upravljanje

Koordinacija vseh komunikacijskih ciljev z namenom doseganja optimalnih rezultatov ter ugleda organizacije.

Priprava načrta kriznega komuniciranja in usposabljanje za implementacijo.

Spremljanje zakonodajnih sprememb in svetovanje vaši organizaciji pri odzivu.

Digitalno komuniciranje

Razvoj in upravljanje družbenih medijev organizacije s ciljem  rasti ugleda in gradnjo  prepoznavnosti znamke.

Digitalno komunicranje s pripravo celostne strategije in izvedbo neposrednega e-mail komuniciranja ter spletnega oglaševanja.

Priprava vseh vizualnih elementov od grafičnega oblikovanja do video ter foto vsebin.

Raziskave in medijski zakup

Priprava in izvedba tržnih raziskav z ustreznim vzorcem in metodologijo.

Strategija načrtovanja zakupa medijskega prostora, ki vključuje odločitve o najprimernejših kanalih, poteku časovnice in sporočilih kampanje.

Pozitivno razmerje med učinki v primerjavi s stroški je naš glavni cilj.

Organizacija in izvedba dogodkov

Načrtovanje dogodkov vaše blagovne znamke, izdelka ali storitve. 

Pripravimo in vodimo komuniciranje s ciljno javnostjo in načrtovanje ter izvedbo dogodka.

Fotografiranje, snemanje in prenos v živo preko spleta za vse vaše potrebe ter vso potrebno post produkcijo.

Usposabljanje za medije

Treningi javnega nastopanja, vaje v podajanju sporočil in priprava na pogosta vprašanja novinarjev.

Moduli za boljše odnose in razumevanje v organizaciji.

Razvoj, poenotenje in distribucija sporočil javnih osebnosti vaše organizacije.